Øen Kuldeteknikk AS logo

Nyheter

Leveranse til Blue Ocean Technology

Kontrakt med Oslo Airport City

Leverandør for Arnøya Laks og Elektro Kjøl

Hafslund Oslo Celsio valgte Øen Kuldeteknikk som leverandør

Lefdal Datacenter Mine

Service på Jan Mayen

Øen Kuldeteknikk kjøper seg inn i Kulde og Varmesentralen

Øen Kuldeteknikk ansetter selger

Tredje generasjons Øen

Ny storkontrakt med Norsk Sjømat

Kontrakt med Ulstein Fjernvarme

Kontrakt med Lærdal Grønt