Øen Kuldeteknikk AS logo

Kontrakt med Oslo Airport City

Kontrakt med Oslo Airport City

Øen Kuldeteknikk har gleden av å meddele at vi har vunnet leveransen av 3stk 40fots prefabrikkerte kjølekontainere til Statkraft sitt anlegg på OAC Oslo Airport City. Sjekk link  https://osloairportcity.no/

Kontainerne vil bli utrustet i våre lokaler i Hornindal, og dette inkluderer prosjektering, prosjektledelse, montasje av ammoniakkchillere, distribusjonspumpe, Elektro tavle, Automatikk anlegg og FAT. Etter at utstyret er plassert på Gardemoen følger igangkjøring, overlevering og oppfølging at anlegg etter at det har

kommet i drift. Anlegget vil bli energisparende med tanke på strømforbruk, og vedrørende kuldemedium så er klimavennlig Ammoniakk valgt noe som fremmer en grønn og miljøvennlig profil.    

Øen Kuldeteknikk ønsker å takke Statkraft for leveransen og ser frem til videre samarbeid.