Øen Kuldeteknikk AS logo

Leveranse Oslo Airport City

Leveranse Oslo Airport City

Øen Kuldeteknikk har nå levert 3stk 40fots prefabrikerte kjølekontainere frå vårt verksted i Hornindal til Statkraft og Oslo Airport City.
Anlegget blir nå ferdigstilt med montasje av tørrkjølere, rør og kabling. Videre følger igangkjøring og testperiode før ovelevering til kunde.

Konteiner 1 og 2 er identiske og inneholder selve kjølemaskinene.
Hovedkomponenter som er benyttet:
– Bitzer Ammoniakk kompressor med 1040kW kjøleeffekt.
– Siemens Elektro motor.
– Vacon frekvensomformer.
– Bitzer oljeutskiller.
– HS-Cooler oljekjøler.
– Vahterus fordamper.
– Vahterus kondensator.
– Grundfos sirkulasjonspumper.
– LUVE tørrkjølere.
– Eid Elektro styretavle.
– Caverion automasjon og styresystem.
– LøFlo Elektro installasjon.

Kontainer 3 inneholder utstyr til selve fjernkjølingsanlegget.
Hovedkomponenter som er benyttet:
– Grundfos sirkulasjonspumper.
– Vacon frekvensomformere.
– Klart Vann vannrensesystem.
– Klart Vann vakuumlufter.
– Eid Elektro hoved tavle.
– ABB Freelance automasjon og styresystem.
– LøFlo Elektro installasjon.

Vi benytter anledningen å takke Statkraft, Norsk Energi og Multiconsult for samarbeidet.