Øen Kuldeteknikk AS logo

Lefdal Datacenter Mine

Lefdal Datacenter Mine

Lefdal Datacenter Mine viser sitt sterke fokus på miljø ved kontrahering av kjølesentral fra egen vannkilde inne i datasenteret som er lokalisert i en nedlagt gruve mange meter under havnivået. Anlegget produserer mange hundrede kW med kjøling og bruker kun noen få titalls kW fra strømnettet.      

Øen kuldeteknikk er stolt leverandør av kuldeteknisk løsning og ser fram til videre samarbeid med Lefdal Datacenter Mine.