Øen Kuldeteknikk AS logo

Leveranse til Blue Ocean Technology

Leveranse til Blue Ocean Technology

Øen Kuldeteknikk har gleden av å meddele at vi har vunnet leveransen av 1stk 40fots prefabrikkerte tørkekontainer til Blue Ocean Technology.

Kontaineren vil bli utrustet i våre lokaler i Hornindal, og dette inkluderer prosjektering, prosjektledelse, montasje av CO2 varmepumpe, kjølere, aggregat, Elektro tavle, Automatikk anlegg og FAT. Etter at utstyret er plassert ute hos kunde følger igangkjøring, overlevering og oppfølging at anlegg etter at det har kommet i drift. Leveransen er inngått i samarbeid med F-Tech som leverer Cotes aggregat. Anlegget vil bli energisparende med tanke på strømforbruk, og fremmer en grønn og miljøvennlig profil.

Øen Kuldeteknikk ønsker å takke F-Tech og Blue Ocean Technology for leveransen og ser frem til videre samarbeid.