Øen Kuldeteknikk AS logo

Produkter

Våre leveranser er alt fra mindre anlegg på noen få kW til større sentrale anlegg på flere MW

Energisentraler

Varmepumper

Landbasert Settefisk

Innfrysning

Tørking

Butikk

Datakjøling

Hotell / Kjøkken / Offentlige

Kjøle- og fryserom