Øen Kuldeteknikk AS logo

Øen Kuldeteknikk kjøper seg inn i Kulde og Varmesentralen

Øen Kuldeteknikk kjøper seg inn i Kulde og Varmesentralen

Øen Kuldeteknikk har hatt en sterk økning i leveranser rundt i hele Norge. Behovet for samarbeidspartnere i geografiske områder som vi normalt sett ikke dekker har meldt seg.

For å bedre servicenivået på Østlandet så har vi valgt å kjøpe oss inn i Kulde og Varmesentralen. Vi har stor tro på at dette blir positivt for begge firmaene og ser fram til at dette skal gi gode synergieffekter.