Øen Kuldeteknikk AS logo

Ny storkontrakt med Norsk Sjømat

Ny storkontrakt med Norsk Sjømat

Vår hittil største kontrakt som innebærer prosjektering, montasje og driftssetting av innfrysningstunneler, fryse- og kjølerom, varmegjenvinning, gulvvarme/frostsikring og tappevannssystem. Anlegget er konstruert for å være energieffektivt uten å gå på bekostning av driftssikkerhet som er svært viktig for kunden.

Vi har oppgjennom årene hatt mange leveranser til Norsk Sjømat, og er svært stolte over at de atter en gang har valgt oss som leverandør for sine kuldeanlegg. Anlegget er designet som et kaskadeanlegg med pumpesirkulert CO2 på bunntrinnet og selvsirkulert NH3 på topptrinnet.  Fryseanlegget (CO2) har en kapasitet på 600kW ved -40°C og kjøleanlegget (NH3) har en kapasitet på 1400kW.