Øen Kuldeteknikk AS logo

Landbasert Settefisk

Landbaserte anlegg krever mye energi selv om RAS teknologi benyttes. Våre løsninger bidrar til å redusere energibruken ved hjelp av effektiv gjenvinning og effektive varmepumper. 

Landbaserte settefisk anlegg

Vi har utviklet vårt eget system slik at vannet i RAS systemet både kan varmes og kjøles fra samme system. Dette bidrar til reduserte- investeringskostnader og vedlikehold. Våre leveranser er fra anlegg med kapasitet fra 1000kW til 6000kW.