Øen Kuldeteknikk AS logo

Varmepumper

Varmepumper for ditt behov

Vi tilpasser løsningen etter kundes behov. Energi henter vi fra sjøvann, brønner, uteluft, spillvarme eller en kombinasjon, alt etter hva som passer i de enkelte anleggene.

Våre spesial bygde varmepumper kan lett tilpasses eksisterende tekniske rom hvor tilgjengelig plass ofte er en utfordring.