Energisentraler

_PES6151

Komplette energisentraler
Øen Kuldeteknikk AS har gjennom en årrekke prosjektert, montert og levert kulde og varmepumpe anlegg. Vi har med tiden bygget oss opp høy kompetanse innen energisystem, der kulde og varmepumper blir benyttet.
I den senere tid har vi konstruert sentraler med kuldemedium R717 (NH3), R744 (CO2) og R-1234ze Dette er en fremtidsrettet løsning som etter vår mening vil være en sikker investering for fremtiden. Ved bruk av et slikt medium vil du ikke stå i fare for at anlegget ikke kan brukes når ordinere syntetiske kuldemedier skal fases ut om noen år.

Ferdigbygde moduler
Sentralene blir levert i ferdigbygde moduler tilpasset de forskjellige anleggene, og gjør at byggetiden blir relativt kort. Dette gir også større forutsigbarhet i forhold til tidsforbruk og økonomi.
Sentralane blir levert ferdig elektrisk kablet med integrert PLS. Dette gjør det også fleksibelt for presentasjon av prosessbilder/oversiktsbilder, eller for integrasjon mot andre system.

Fleksibel løysing
Sentralene opererer med variabel vannmengde automatisk tilpasset kulde- og eller varmebehovet. Dette gir både lavere strømforbruk, og mindre slitasje på pumper.
Fleksibilitet i valg av varmekilde, gir mulighet for bruk av sjøvann, borehull, uteluft, eller kombinasjoner av dette
Sentralane kan også implementere styring av spisslaster, for på den måten å sikre at varmepumpen leverer optimalt før spisslast legger inn. Evt kan spisslast også integreres ferdig i energisentralen.

Standardiserte sentraler
Vi leverer selvsagt også mer standardiserte sentraler med kuldemedium R-134a, R410.