Øen Kuldeteknikk AS logo

Nortura

Nortura

Nortura Sogndal

Nortura er en av Norges største matprodusenter, med kjente merke navn som Gilde og Prior. Det at Nortura valgte nettopp oss som leverandør av kuldeanlegg setter vi stor pris på og er ikke så lite stolte for det.

Ombyggingen av fabrikken var ikke lite utfordrende da produksjonen pågikk samtidig som rør, elektro og kulde skulle utføre sine installasjoner. Alle arbeid koordinert av oss og vi tror Nortura følte at gjennomføringen var godt utført.

Isvannsanlegget har en kapasitet rundt 400kW og fryseanleggene som driftes med CO2 har en kapasitet på rundt 100kW.

Utallelse frå Arvid Kvam – Tekniker i Nortura
Vedrørende nye isvann-anlegg 2013.

Det vart sommaren 2013 bestemt av Nortura Sa at dei ville investere i nytt isvann-anlegg for mellomkjølerom 11 stk. og fryselager 4 stk. Dette for å fase ut resten av Freon-anlegget R 22.

Det nye anlegget var då ferdig masset av COWI A/S Bergen v / Rune Teigland. Tegnet og masset med rør og maskinelt utstyr. Plassering av rørfremføring i anlegget. Øen Kuldeteknikk A/S, fekk oppdraget og hovedentreprisen på heile oppdraget. Oppdraget derifrå vart ledet av SVEINUNG OTTERDAL og FRANK ØEN. Det var regelmessige byggeplassmøter og oppføljing arb. / HMS. Øen Kuldeteknikk hadde inn ein rekke underentreprenører som rør – elektro – SD – Anlegg. Sjølve driftsutføringen vart masset av
Øen Kuldeteknikk. Arb. startet opp i Okt 2013 og vart idriftsatt Mai 2014. Løsningen og utføringen vart av meget høg kvalitet, og funsjonelt svært bra for anlegget. Det har no gått i ca. 5 år og med ingen driftsstans av betydning. Anlegget vart og godt dokumentert med FV- Perm.

Øen Kuldeteknikk hadde fast 1/2 årleg garantidservice i 3 år. Etter det har dei overtatt fast serviceavtale med besøk og oppføljing av anlegget Mai / Nov. kvart år. Oppføljing derifrå fung fint. Anlegget er og overvåket av IWMAC OPR… Senter Trondheim. Oppringing til vakt-tlf.