Øen Kuldeteknikk AS logo

Ekornes

Ekornes

Hovedfabrikk Sykkylven
Ekornes er en av nordvestlandets største arbeidsgivere og den største møbelprodusenten i Norden. Hovedfabrikken ligger i Sykkylven i Møre og Romsdal. Vi har levert flere store anlegg til Ekornes. Vår første leveranse er tilbake til tidlig 2000 og maskinene er fortsatt i bruk og produserer kjøling og varme til Ekornes sin Hovedfabrikk hvor rundt 1000 ansatte jobber. Maskinene er på 2000kW og henter varme fra sjøen vinterstid og dumper varme til sjøen om sommeren når kjølebehovet er størst.

Ekornes Tynes
I 2007 fikk vi en ny stor leveranse til Ekornes avd. Tynes. Fabrikken trengte kjøling av produksjonsmaskiner, fabrikkhaller og kontor. Leveransen ble to varmepumper med en samlet ytelse på 1100Kw og tilhørende tørrkjølere. På lik linje som anlegget på hovedfabrikken skulle varmepumpene brukes som til kjøling sommeren og til varme vinteren. Tørrkjølere fikk da en dobbel oppgave, ved kjøledrift dumpes varme over tak og om vinteren hentes varme fra uteluften. Avansert styring var en forutsetning for å lykkes med leveransen. En stor del av vår jobb ble å få automatikken til å fungere optimalt.

Utover nevnte anlegg har vi hatt flere mindre leveranser opp gjennom årene og setter stor pris på å ha Ekornes i vår kundeportfølge.