Alle referanser

Spar

Spar og Eurospar har vært en god kunde gjennom mange år og vi har levert flere nye anlegg og mange ombygginger på Deres butikker. Vi takker Spar for tilliten.

Vi har hatt leveranse av komplette kuldeanlegg til følgande butikker:
Spar – Hornindal
Spar – Svingen Handel
Spar – Ørsta