Øen Kuldeteknikk AS logo

Valldal Grønt

Valldal Grønt

Valldal Grønt er en stor produsent av jordbær i Norge. For noen år siden stod de i et veiskille hvor videre drift påkrevde store investeringer i nytt innfrysningsanlegg. Da driften på innfrysningsanlegget kun dreier seg om 6-8 uker i året var det vanskelig å forsvare en så store innvesteringer som det ville kreve. Vi lanserte ideen om å etablere et fjernvarmeanlegg hvor maskinparken benyttes til innfrysning i jordbærsesongen og som varmepumpe resterende del av året. Dette syntes Valldal Grønt var en god ide og et år senere stod anlegget klar til bruk.

Total varmeeffekten på sentralen er 2000kW hvorav 800kW dekkes av en høytemperatur ammoniakk varmepumpe.

Innfrysningseffekten er 310kW ved -42°C, besørger innfrysning av 2000kg jordbær i timen.

Anlegget er bygget opp som et kaskadeanlegg med ammoniakk på topptrinnet og CO2 på bunntrinnet.

Utallelse frå Knut Arve Tafjord – Driftsansvarleg for Valldal Fjernvarme:

Som ansvarlig leder for utvikling og drift av fjernvarme i Ålesund i mer enn 30 år, ble jeg engasjert som driftsansvarlig for Valldal Fjernvarme AS. Energisentralen består her av to GEA ammoniakk maskiner og to CO2 maskiner. Maskinene er sjøvann baserte, leverer 70 grader C til fjernvarme og -40 grader C for innfrysing av jordbær. Energisentralen er teknisk krevende med mange variable parameter og helautomatisk styre, regulering og overvåking. Øen Kuldeteknikk AS har vært total leverandør, noe som har vært avgjørende for å lykkes. Kunnskap, tålmodighet, tilgjengelig og vilje til samarbeid har gitt grunnlag for tillit. Det i forhold mot produsenter, tekniske løsninger og forbedringer. Vi ser styrke i videre samarbeid for utvikling og optimal drift, både teknisk og økonomisk.