Øen Kuldeteknikk AS logo

Ulstein Fjernvarme

Ulstein Fjernvarme

Ulstein Fjernvarme i Ulsteinvik distribuerer energi med lav temperatur rundt i sentrumsområdet i Ulsteinvik. Vi har levert flere komplette energisentraler:

Vi er stolt leverandør av Ulstein Fjernvarme sine energisentraler. Totalt har vi installert energisentraler med en samlet ytelse på 4000kW hvorav over 1700kW dekkes av varmepumper.

Energisentralene og tilhørende varmepumper er konstruert av oss og tilpasset hvert enkelt bygg med tanke på temperaturnivå, vannmengder, reguleringsområde og ikke minst tilgjengelig plass i teknisk rom.

Varmepumpene benytter kuldemeide R1234ze som er en miljøvennlig gass med GWP (Global Warming Potential) verdi på 6.

Utallelse frå Øyvind Amdam – Daglig leiar i Ulstein Fjernvarme AS:

Øen Kuldeteknikk har levert til sammen fem energisentraler til oss. Ved noen av disse har de vert underleverandør, og ved noen har de vert totalentreprenør der de har vunnet anbudene. Dette er sentraler med skreddersøm, der hver enkelt sentral er tilpasset de behov de skal tjene for våre kunder, samt de kravspesifikasjoner vi som byggherre har stilt i anbudene. Dette være seg COP, GWP, automasjon, støy osv. Som selskap som tilrettelegger for kundene våre er vi avhengig av tillit til at ting fungerer, at vi kan ha tillit til at driften vil være stabil, og at vi får god oppfølging i samsvar med våre forventninger underveis og etterpå.

De har gjentatte ganger vist at de besitter den nødvendige kompetansen til å levere slike anlegg som vi har etterspurt. De har også bidrat med innovasjon i valg av løsninger. Anleggene våre er avanserte og har en god del automatikk som skal sørge for at anleggene går godt. Da er det viktig at de prosjekterende setter seg godt inn i anlegget, med varmepumper, spiss- og reservekapasitet, kundene våre sin driftsituasjon, bygningsmessige forhold og krav og ellers alt som vil ha betydning for både løsning og det endelige produktet. Vi er svært tilfredse med måten dette har blitt utført på. Det er slik vi har opplevd det helt klart at de vi har hatt med å gjøre har oppfattet hvilken betydning deres rolle har i kommunikasjonen med oss som kunde.

Også når det gjelder gjennomføring av prosjektene har Øen Kuldeteknikk opptrådt veldig godt. Vi har alltid en kontrakt som gjelder for leveransen, men vi har sluppet å opptre veldig formelt underveis i vår kommunikasjon med Øen Kuldeteknikk. Selvsagt har vi en del formelle punkt som byggemøter, økonomi og oppgjør, ferdigstillelse og overlevering. Altså diverse formelle behandlingspunkt. Entreprenøren kjenner tydelig sin rolle, kommunikasjonen er service-minded og opptreden profesjonell. Innimellom kan man oppleve at det er behov for justeringer og etterkontroll. Også slike saker har vi fått ordnet opp i uten problemer. Øen Kuldeteknikk har generelt opptrådt som en samarbeidspartner i hele prosessen fra kontrakt ble inngått og frem til overleverte anlegg. De har vert tydelige på at de også ønsker at systemene skal fungere så optimalt som mulig.

Så langt vi kan se pr. dags dato fungerer anleggene etter forventningene. Nå er det rett nok enkelte anlegg som ikke har fått full belastning enda, men vi har ingen grunn til å tro at anleggene skal fungere dårligere med mer uttak. Her er det viktig med periodisk service, på samme måte som med eksempelvis en bil. Anleggene må ha etterkontroll, passe på at olje på kompressorer har bra kvalitet og ellers at kuldemediet er slik det skal med tanke på trykk, at systemene ellers er tette, og filtre er rengjort eller skiftet etc. Servicer blir fulgt opp etter avtalt plan og i etterkant får vi rapporter tilsendt i forhold til det vi har avtalt. En og annen gang kan uforutsette ting inntreffe, og da har vi ved ønsket behov for rask bistand fra Øen Kuldeteknikk fått kjapp respons når vi har trengt det. Anleggene har så langt vi har erfart til nå jevnt over hatt gode virkningsgrader. Noe som selvsagt er viktig for oss både av hensyn til miljøet og inntjening.

Når leveransene er gode, og vi som kunde får anlegg som vi kan ha tillitt til at fungerer, så trygger dette også våre kunder. Noe som selvsagt er viktig for både oss og de som bruker byggene vi leverer energi til. Vi er glad for at firmaet har ønsket å være med å konkurrere om leveranser til oss, og håper de også ved senere anledninger vil være med å konkurrere om oppdrag vi lyser ut. Øen Kuldeteknikk har alltid opptrådt profesjonelt i alle ledd og Ulstein Fjernvarme kan gi Øen Kuldeteknikk våre beste anbefalinger.