Øen Kuldeteknikk AS logo

Tussa

Tussa

Tussa sitt topp moderne datasenter er nok et prestisjeoppdrag for Øen Kuldeteknikk. Varmen som produseres av kuldeanlegget, som besørger rett temperatur i datasentralen, gjenbrukes i andre deler av bygget og bidrar til et miljøvennlig og tidsriktig anlegg.

Vinterhalvåret kan det til tider være for lite energi å hente fra datasentralen til å varme opp all bygningsmasse. Systemet vil da supplere med varme fra borehull og/eller fra uteluften slik at varmepumpene har nok energi tilgjengelig til å varme opp all bygningsmasse.  

Samla effekt er rundt 800kW.