Øen Kuldeteknikk AS logo

Steinsvik & Vikan

Vikan Settefisk på Frøya har fått installert et avansert energisystem som sørger for å levere prosessvann med rett temperatur til de forskjellige avdelingene klekkeri, startforing, vekstavdeling ørret og vekstavdeling laks.

Temperaturbehandlingen styres av avanserte PLSèr  som til enhver tid besørger optimal gjenvinning og bruk av varmepumpe ved behov.

Vår leveranse omhandler hele energisentralen med styring, pumper, vekslere, ventiler, rørsystem og ikke minst varmepumpe.

Sama varmeeffekt er 1100kW.