Øen Kuldeteknikk AS logo

SCALEAQ / Norway Royal Salmon

NRS (Norway Royal Salmon) Dåfjord sitt første RAS anlegg, som ligger en times tur nordvest for Tromsø, er et av verdens største anlegg i sitt slag. For oss er dette et av de største anleggene vi har vært involverte i og er svært stolte av å bli valgt som leverandør. Vår kunde er ScaleAQ som igjen har NRS som sin kunde. Prosjekteringen begynte vi med vinteren 20. Først del av anlegget, klekkeri, ble i drift-satt desember samme år. Ferdigstillelse er Q2 21.

Vår leveranse innbefatter temperaturbehandling i klekkeri, startforing, påvekst 1 og 2 samt postsmolt A og B. Totalt i våre system sirkuleres 700l/s med vann og vi besørger å holde vannet varmt vha. gjenvinning og oppvarming som til sammen gir 6000kW. For nedkjøling er effekten 3500kW.

Vi har besørget all prosjektering og alle leveranser tilknyttet temperaturbehandling av prosessvann.