Øen Kuldeteknikk AS logo

Ringdal

Ringdal

Ole Ringdal as har vært kunde av Øen Kuldeteknikk helt siden oppstarten i 1978. Vi har oppgjennom årene levert utallige anlegge og har vært med på flere ombygginger av fabrikken.

For noen år siden utførte Ole Ringdal sin største utviding av fabrikken siden den spede begynnelse. Igjen valgte Ole Ringdal Øen Kuldeteknikk som sin leverandør innenfor kuldetekniske anlegg. Hele fabrikken ble ombygget og framstår i dag som en avansert fabrikk innen kjøttbearbeiding. 

Anlegget består av isvannsmaskiner og subkritisk fryseanlegg med CO2. Det kuldetekniske anlegget besørger alt fra nedkjøling av kjøle- og fryserom til avfuktning i klimarom, varmegjenvinning og produksjon av beredervann.   

Vi ser fram til nye oppgaver å løse for Ole Ringdal!