Øen Kuldeteknikk AS logo

Måløyterminalen

Måløyterminalen

Fryseterminal
Måløyterminalen er en fryseterminal lokalisert i Måløy som har en kapasitet på 4500 tonn frossen fisk. Vi har nylig levert et avansert kaskadeanlegg som benytter CO2 på bunntrinnet og NH3 på topptrinnet. Anlegget er konstruert, bygget og levert av oss i sin heilhet. Anlegget består av fire CO2 kompressorer og fire NH3 kompressorer alle frekvensregulert. CO2 systemet har en kjølekapasitet på 200Kw.

Uttalelse fra Frode Refvik:

“Jeg vil gi skryt til Øen Kulde for jobben som er utført. Vi er veldig fornøyd med anlegget , og det er ingen tvil om at vi valgte rett leverandør.”