Øen Kuldeteknikk AS logo

Hotell Alexandra

Hotell Alexandra

Hotell Alexandra er et av det største og mest respekterte hotellene som vi har på Vestlandet, om ikke i hele Norge. I de senere årene har hotellet satset store summer på energieffektivisering og i den forbindelse har vi vært en viktig brikke for å tilføre prosjektgruppen spisskompetanse innenfor varmepumpeteknologi. Om ikke denne satsningen hadde vært gjennomført, så hadde det vært meget krevende for familien Grov å opprettholde profilerte tjenester som hotellet tilbyr sine kunder. Selv ved mange blå grader så forsyner varmepumpene hotellet med varme uten bruk av spisslast.         

Familien Grov ser nå resultatet av satsningen innen fornybarenergi og har satt i gang nye prosjekter for å gjøre hotellet enda mer energieffektivt og vi er på nytt inne med vår kompetanse for å bidra.    

Samla varmepumpeeffekt er over 1000kW.