Øen Kuldeteknikk AS logo

Grilstad

Grilstad

Grilstad, som er en av de største produsentene av kjøttprodukter i Norge, er en ære å ha i vår kundeportefølje. Konsernet har ca. 400 ansatte og omsetter for ca. 1,8mrd. NOK. Det sier seg selv at Grilstad trenger store kuldetekniske anlegg for å handtere denne mengden med kjøttprodukter. 

Vi takker Grilstad for tilliten de viser oss ved å velge oss som sin leverandør innenfor kuldetekniske anlegg og vi ser frem til nye utfordringer i fremtiden.