Øen Kuldeteknikk AS logo

Butikk

Øen Kuldeteknikk har lange tradisjoner angående leveranser av kuldeanlegg til kolonialbutikker. Selv om denne sektoren utgjør en mindre del av vår aktivitet i dag så er det fremdeles en viktig del.  

Vi har en lang rekke leveranser å vise til på nordvest-landet.