Varmepumper

Vi tilpasser løsningen etter kundes behov. Energi henter vi fra sjøvann, brønner, uteluft, spillvarme eller en kombinasjon, alt etter hva som passer i de enkelte anleggene.

Våre spesial bygde varmepumper kan lett tilpasses eksisterende tekniske rom hvor tilgjengelig plass ofte er en utfordring. 

Vi benytter kuldemedium som NH3, CO2, R1234ze, R513a eller R134a.