Landbasert settefisk

LANDBASERT SETTEFISK

Landbaserte settefisk anlegg

Landbaserte anlegg krever mye energi selv om RAS teknologi benyttes. Våre løsninger bidrar til å redusere energibruken ved hjelp av effektiv gjenvinning og effektive varmepumper. 

Vi har utviklet vårt eget system slik at vannet i RAS systemet både kan varmes og kjøles fra samme system. Dette bidrar til reduserte- investeringskostnader og vedlikehold.
Våre leveranser er fra anlegg med kapasitet fra 1000kW til 6000kW.

Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for nettopp ditt anlegg.

vikan 3