Innfrysning

INNFRYSNING

Innfrysning av matvarer

Vi lever anlegg til innfrysing av de fleste matvarer og tilpasser anleggene til kundes behov. Våre anlegg benytter som oftest CO2 eller NH3 som kuldemedium. En kombinasjon av disse mediene benyttes også i mange tilfeller, såkalte kaskadeanlegg.

Vi har levert anlegg på noen få kW til over 300kW.

Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for nettopp ditt anlegg.

raspberry-1953000_1920