Innfrysning

berries-919006_1920

Vi lever anlegg til innfrysing av de fleste matvarer og tilpasser anleggene til kundes behov. Våre anlegg benytter som oftest CO2 eller NH3 som kuldemedium. En kombinasjon av disse mediene benyttes også i mange tilfeller, såkalte kaskadeanlegg.

Ta kontakt med oss så finne vi den beste løsningen for nettopp ditt anlegg.

Vi har levert anlegg på noen få kW til over 300kW.