Innfrysning

berries-919006_1920

Vi lever anlegg til innfrysing av de fleste matvarer og tilpasser anleggene til kundes behov. Våre anlegg benytter som oftest CO2 som kuldemedium men NH3 kan også benyttes. 

Vi har levert anlegg på noen få kW til over 300kW.