Hotell / Kjøkken / Offentlige

HOTELL/ KJØKKEN / OFFENTLIGE

Hotell / Kjøkken / Offentlige

Vi leverer kulde- og varmepumpeanlegg til alle formål. Om det skulle være kjøling på et kjøkken i et omsorgssenter, eller større varmepumper til hotell, så leverer vi det som kunden skulle ha behov for. 

Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for nettopp ditt anlegg.

224649984