Alle referanser

Norsk Sjømat

Norsk Sjømat
Anleggstype: Isvannsanlegg
Effekt: 684 kW
Maskintype: Skrueaggregater
Kuldemedie: R134A
Varmeavgivelse: Til luft via tørrkjøler
Formål: Kjøling av Kjølerom, arbeidshaller og fjærning av varme fra CO2 anlegg.
Leveranse: 2 stk. 2 trinns skrueaggregater type RTWD 224 delt i to separate kretser. Komplett anlegg inkludert rør, elektro og automatikk.

Anleggstype: Fryseanlegg
Effekt: ca 300 kW
Maskintype: Stempelaggregater
Kuldemedie: CO2
Varmeavgivelse: Til ivannsanlegg
Formål: Frysetunell for innfrysing av fisk, samt fryserom.
Leveranse: 4 stk. 3 trinns stempelaggregat som separate Co2-anlegg fro 3 frysetuneller og et fryserom. Komplett anlegg inkludert rør, elektro og automatikk.

Galleri