Alle referanser

Grilstad

Grilstad avd. Stranda
Anleggstype: Isvannsanlegg
Effekt: 900 kW
Effekt tørrkjølere: 1300 Kw
Maskintype: Scrollaggregater
Kuldemedie: R410
Formål: Kjøling av kjølerom, avfukting og temperaturkontroll av klimarom.
Leveranse: Komplett kuldeteknisk leveranse. 4 stk isvannsmaskiner, 2 stk tørrkjølere, automatikk, rørinstallasjoner og tilhørende prosjektering.

Grilstad avd. Stranda
Anleggstype: Fryseanlegg
Effekt: 80 kW
Maskintype: Stempelkompressorer
Kuldemedie: CO2
Leveranse: Komplett kuldeteknisk leveranse inkludert automatikk, rørinstallasjoner og tilhørende prosjektering.

Grilstad avd. Hemsedal
Anleggstype: Isvannsanlegg
Effekt: 300 kW
Effekt tørrkjølere: 400 Kw
Maskintype: Scrollaggregater
Kuldemedie: R410
Formål: Avfukting og temperaturkontroll av klimarom.
Leveranse: Komplett kuldeteknisk leveranse. 1 stk isvannsmaskin, 1 stk tørrkjøler, automatikk, elektriske installasjoner, rørinstallasjoner og tilhørende prosjektering.

Galleri