Alle referanser

Ekornes

Hovedfabrikk Sykkylven
Anleggstype: Isvann-/Varmepumpe anlegg
Effekt: 1600 kW ved VP drift, 1830 kjøling.
Maskintype: Skrueaggregat
Kuldemedie: R134A
Varmekilde: Sjø
Formål: Kjøling av produksjons utstyr og luft i lokaler. Veksler til varmepumpe ved behov
Leveranse: Kjøle og varmepumpeanlegg

Ekornes Tynes
Anleggstype: Isvann-/Varmepumpe anlegg
Effekt: 1037 kW
Maskintype: Skrueaggregater
Kuldemedie: R134A
Varmekilde: Luft
Formål: Kjøling av produksjons maskiner og luft i lokaler. Veksler til varmepumpe ved behov.
Leveranse: 2 stk. Isvannsmaskiner/varmepumper og 2 stk. tørrkjølere

Galleri